KLIMATSAMTAL 6 | Producera egen el tillsammans

Klicka här för att gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning

Artikel i Dagens Nyheter 10 januari 2021.

-Framtidens städer kan bli heta och torra öar. Men mer träd och annan växtlighet kan hjälpa till att göra stadsklimatet mer uthärdligt. Så skriver Maria Gunther:

Storstadsområden hettas upp mer än landsbygden runtomkring. Hårda ytor av asfalt och betong absorberar mer värme, och byggnader, människor och trafik ökar på uppvärmningen ännu mer. Mer än halva jordens befolkning bor i städer. I mitten av seklet kan andelen ha stigit till 70 procent.

https://www.dn.se/vetenskap/hetare-och-torrare-stader-vid-seklets-slut/

Lokal energigemenskap och ny svensk ellag.

Det finns ett Eudirektiv som föreslår att medlemsländerna ska öppna sina lokala ellagar för möjligheten att ha lokala energigemenskaper, att sälja el för enskilda konsumenter till annan fastighet och att för enskild konsument att producera mer el än till den egna årsförbrukningen.

Det finns ett förslag från Energiinspektionen om hur det europeiska direktivet ska införas i svensk lagstiftning. Detta har lämnats till regeringen. Proposition bör komma under början av 2021.

Här länk till en artikel om ett projekt för en lokal energigemenskap, Tamarinden i Örebro: 

https://www.nyteknik.se/sponsrad/tamarinden-sveriges-smartaste-stadsdel-6997819

De som arbetar med energigemenskaper i Örebro, Malmö och Hammarby Sjöstad – har haft möten med Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och med energiministern och hans tjänstemän. Alla har varit intresserade av detta.

Regeringen gav i somras uppdrag till Energiinspektionen och Energimyndigheten att samordna arbetet om smarta nät:

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/uppdrag-ges-om-smarta-elnat-och-laddinfrastruktur/

  • Här är en summerande information från Power Circle om remissvar hösten 2020 en från olika remissinstanser och på olika frågeställningar vad gäller lokala energidistrikt:

https://press.powercircle.org/posts/blogposts/vad-tycker-olika-aktorer-om-energigemenskaper

Allan Larsson sammanfattar sitt samtal hösten 2020 med med energiminister Anders Ygeman.

Om lokala lågspänningsnät, lokal lagring och lokal delning mm:

Vi hade i dag möte med Anders Ygeman om det projekt som Örebro, Malmö och Hammarby Sjöstad vill bedriva med lokala lågspänningsnät, lokal lagring och lokal delning. EnergimarknadsInspektionens GD medverkade och vi talade om vad som ryms inom nuvarande lagstiftning och vad som kan komma att rymmas i den kommande lagstiftningen, som ska läggas fram och beslutas nästa år.
Vi fick klara besked och vet nu ganska väl hur vi ska kunna skapa en systemdemonstrator som kan reducera elbehovet med 50 procent och effektbehovet med 50 procent. Vi tänker återkomma till Energimyndigheten om medfinansiering av detta projekt.

Det saknas resurser i de stora stamnäten för att forsla el från norra till södra SVerige och det saknas kraft i kablarna mellan fastlandet och Gotland.

Företaget Power Circel har försöker reda ut hur elbilar kan bil en resurs till elnäten och diskuterar ett par olika projektförslag för att pröva hur elbilar och elnät kan samspela:

https://press.powercircle.org/posts/pressreleases/incitament-for-smart-laddning-saknas

Austerlandenergi

  • Wolfgang Brunner från Östergarn bidrog vid ett Klimatsamtal i Burgsvik. Han berättade om det omfattande arbete man har gjort i Östergarn både med ett vattenprojekt och med ett projekt som syftar till en energigemenskap för upp till 340 fastigheter.
  • Här är en länk till en förstudie som har gjorts i Östergarns av Austerlandenergi för att skapa ett projekt för en form av lokal energigemenskap. Förstudien har utformats i ett samarbete mellan Östergarnsprojeket och Uppsala Universitet, Campus Gotland.

https://austerlandenergi.se/wp-content/uploads/Austerland-Energi-forstudie.pdf

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!

.