KLIMATSAMTAL 10 | Vad kan vi lära av dataomställningen

Klicka här för att gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning

Två böcker som skildrar data- respektive klimatomställningen i romanform.

Blå

Roman av av Maja Lunde (E-media, E-bok, EPUB) 2018, Svenska, För vuxna

Så här skriver Stockholms Stadsbiblioteket om denna roman:

Maja Lundes roman ”Binas historia” blev en världssensation när den kom häromåret, har hittills sålt i 150 000 exemplar i Norge och 400 000 exemplar i Tyskland! Det var en historia som rörde sig genom tid och rum och beskrev det sköra bandet mellan bi, människa och natur, och vad som skulle kunna hända om världens bin till slut försvann. Men det var också en roman som fascinerade läsarna med sambanden mellan berättelserna, som bara skenbart var skilda från varandra.

Arbetet med ”Binas historia” och det enorma gensvaret gjorde att Maja Lunde började planera för ett större arbete, fyra romaner som på olika sätt behandlar de skrämmande kllimatförändringar som jorden genomgår just nu.

Den första av dessa romaner ”Blå” utspelar sig liksom ”Binas historia” under flera tidsplan, det första året är i nutid och det andra är i framtiden, nämligen år 2041.

2017: Signe är snart sjuttio, men skräms inte av havet. Hon seglar ensam bort från sin barndomsbygd i Norge för att konfrontera mannen som hon en gång älskade. Det är bara hon, båten som heter ”Blå” och en märklig last.

2041: David tycker att han är för ung för att vara far, ändå har han blivit ensam med sin lilla dotter. De två är på flykt genom ett Sydeuropa som är drabbat av torka, där nord står mot syd, och där vattnet inte längre räcker till oss alla. Allt förändras den dag då de upptäcker en segelbåt i en övergiven trädgård långt inne i landet.

Ämne hos Stockholms Stadsbibliotet: T.ex Framtidsskildringar, Skönlitteratur, Romaner, 2010-talet, Framtiden, Klimatförändringar, Torka, Krig,

Recension av romanen Blå i Expressen

Victor Malm recenserar Blå i Expressen den 18/4 2018 och skriver bland annat:. ”Romanen handlar om vad som händer när en av alla de saker som gör livet möjligt plötsligt inte går att ta för given längre.” Den handlar också om ” att förstå det lokala som något globalt, en pedagogisk poäng som varken blir för vag eller för tydlig.”

Sagan om den stora datamaskinen

Kort roman skriven 1966 under pseudonym Olof Johannesson. Författare är Nobelpristagaren Hannes Alfén, som då var professor i fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hannes dotter författaren Inger Alfvén bad honom skriva en sagobok till sitt första barnbarn. Det blev en fantastiskt spännande framtidsskildring, men kanske inte en så litterär bok, och definitivt inte heller en bok för barn!

Men för att förstå hur vi människor handlar och agerar i stora omställningar i samhället är den läsvärd än i dag.

Johan Fredrikzon pratar i P4 om Sagan om den stora datamaskinen den 25 april 201

Johann säger bland annat: ”1970 får Hannes Alfvén Nobelpriset i fysik. Sagan om den stora datamaskinen är hans enda skönlitterära verk. Mycket talar för att den är mer aktuell idag än då den gavs ut, även om flera ledande befattningshavare inom dåtidens data-administration minns den som en kalldusch mitt i byråkratiseringsentusiasmen. Visst kan man läsa Sagan som en underhållande profetia om distansutbildning, chipsimplantat, online-shopping, elektroniska fotbojor, hälsohysteri och digitala bibliotek. Träffsäkerheten är bitvis kuslig. Men här finns ett större ärende.”
Johan Fredrikzon är idéhistoriker och datavetare

Boken finns inte i bokhandeln, men kan köpas begagnad, till exempel på www.bokbörsen.se. Där finns den oftast inte tillgänglig direkt, utan man måste sätta upp sig på en väntelista. När den kommer in skickar företaget ett mail – och då gäller det att agera snabbt. För information om att boken kommit in till Bokbörsen går ut till alla som anmält sitt intresse av att köpa just den här boken.

Regerings klimatkollegium

Pressmeddelande från FinansdepartementetMiljödepartementetNäringsdepartementetStatsrådsberedningenRegeringenInfrastrukturdepartementet

Regeringen inrättar ett klimatkollegium

Publicerad 09 juni 2020

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden. Av den anledningen har regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet.

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en omställning av hela samhället, säger f.d. miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Klimatkollegiets syfte är att stärka regeringens arbete med att nå klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen. Kollegiet kommer ha regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern och finansmarknads- och bostadsministern.

Klimatkollegiet får en central roll i arbetet med att driva på omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.

Berättelsen om Sveriges Resa mot fossilfrihet!

Detta material handlar både om klimatomställningen historia och om omställningen i ett antal delar av näringslivet. Materialet är framtaget av Fossilfritt Sverige, som är ett regeringsinitiativ. Hela materialet är fritt tillgängligt för alla.

Du kan bläddra igenom rubrikerna och få en överbllck av berättelsen. Eller du kan klicka där det till exempel står läs kapitel 1 och läsa hela berättelsen kapitel för kapitel.

Du kan också i varje kapitel fördjupa dig i mer och mer material!

I vilket fall får du del av ett spännande material med hög kvalitet.

Här börjar Fossilfritt Sverges berättelse om Sveriges Resa mot fossilfrihet:

Resan mot ett fossilfritt Sverige

Var med och berätta om hur Sverige kan stärka välfärden genom fossilfrihet

Sverige genomgår en historisk omställning där ambitionen inte bara är att landet ska bli klimatneutralt till 2045 utan att samtidigt skapa ett hållbart välfärdssamhälle som inspirerar andra länder att följa efter.

På denna resa är det viktigt att hela samhället deltar. Fossilfritt Sverige vill därför visa hur långt vi redan kommit, vilket arbete som nu utförs och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Använd gärna materialet på denna sida för att vara med och berätta om hur Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland.

Powerpointpresentationen finns tillgänglig med manus och bildinstruktioner och kan användas i sin helhet, men du kan också plocka ut enskilda bilder för att använda i din egen presentation för att visa hur er verksamhet är en del av den större berättelsen. Bilderna får dock inte manipuleras.

Det finns också fördjupning inom respektive område.

0BS När du väljer ”Ladda ner bildmanus/inststruktion” får du både bilderna och text som kommenterar varje bild, plus länkar till fördjupningar. (Enbart rena bilder hittar du i ”Resan mot ett fossilfritt Sverige”.)

Resan mot ett fossilfritt SverigePPTX (33808559) Ladda ner

presentationen BildmanusDOCX (10845771) Ladda ner bildmanus/instruktion

Kapitel 1 – Resan har redan börjat

Tempot måste öka, men vi har redan kommit en bit på vägen. Historien visar vägen mot framtiden.

Läs kapitel 1

Kapitel 2 – Transporterna är på väg

Inrikes transporter står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Det finns tre strategier för att minska dem.

Läs kapitel 2

Kapitel 3 – Industrin går mot noll för att gå plus

Näringslivet ser konkurrensfördelarna med att bli fossilfria. Branscherna har färdplaner för att nå målet.

Läs kapitel 3

Kapitel 4 Varför ska Sverige gå före?

Genom att exportera klimatlösningar kan Sverige påverka de globala utsläppen. 

Läs kapitel 4

Kapitel 5 Att leva i ett Fossilfritt Sverige

Hur mycket och på vilket sätt förändras livet av att Sverige ska bli fossilfritt?

Läs kapitel 5

Mer information och kontaktuppgifter

Fossilfritt Sverige:

Address: Karlavägen 100 A
Postadress: Garnisonen, 103 33 StockholmCopyright

Nyttig länk om svenska statens förändrade roll vid större nedläggningar och många förlorade jobb.

https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2020-05-13-statens-forandrade-roll-vid-omstallning-efter-storre-nedlaggningar.html

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!