KLIMATSAMTAL 11 | Sand kan rädda dricksvattnet

Klicka här för att gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning  

Gotland har speciella förutsättningar vad gäller tillgång på vatten

På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell. Detta har inte minst gällt de senaste rekordvarma somrarna.

Gotlands är speciellt vad både gäller vattnet i sjöar och mark och vad gäller bergarter och berggrund. Det skapar särskilda förutsättningar  som medför att grundvattnet är sårbart samt att tillgången på sina ställen är mycket begränsad. Det gäller både kvalitet och kvantitet samt såväl allmän som enskild vattenförsörjning. Många näringar på Gotland är beroende av vattentillgången t.ex. jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin samt besöksnäringen.

Av dessa skäl har Länsstyrelsen 2018 utarbetat en regional vattenförsörjningsplan.

www.lansstyrelsen.se/gotland/miljo-och-vatten/vatten–och..

Vattentillgång på Gotland

Sverige är till stor del täckt av jord eller vatten som döljer vår berggrund. Med olika geofysiska metoder har man möjlighet att se ned i marken från någon meter ner till flera kilometer.Statens geologiska Undersökningar (SGU) har kartlagt vattentillgången på Gotland med hjälp av flygburna geofysiska undersökningar i kombination med borrningar. Därigenom har jordlagren och berggrunden varit möjlig att mäta ner till 200-300 meters djup.

Undersökningarna har pekat ut flera områden som potentiellt lovande för vattenförsörjning. 

sgu.se/om-sgu/nyttoexempel/uppdrag-hitta-vatten-pa-gotland

Forskningsprojekt söker efter vatten på Storsudret

På Storsudret uppgår årsnederbörden till 500 millimeter motsvarande 72 miljoner kubikmeter. Merparten avdunstar eller rinner ut i Östersjön. Det behövs endast 200.000 kubikmeter för att försörja Storsudrets fastigheter motsvarande någon procent av det vatten man har tillgång till.

IVL Svenska miljöinstitutet bedriver tillsammans med Forum Östersjön ett projekt som undersöker förutsättningarna för insamling och magasinering av vatten.

www.forumostersjon.se/vattenpastorsudret

Hamnen är en serviceplats för vindkraft, båtturister och en lokal mötesplats

Hamnen i Burgsvik är f.n. föremål för ombyggnad och utökning. Det blir en yttre hamn för djupgående  båtar och en inre för småbåtar. I hamnen finns respektive kommer också att finnas en havsbastu, servering och badmöjligheter.

www.hamnenburgsvik.se/start

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!