GRETAS GAMLINGAR

Klicka här för att gå direkt till fördjupningen >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

FÖRDJUPNING

Här hittar du ett antal klimatorganisationer, som är aktiva i Sverige:

Fridays for future

www.fridaysforfuture.se

Fridays for Future är en global rörelse som startades av Greta Thunberg, som den 20 augusti 2018 ensam satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm i protest och för att lyfta miljöfrågan inför valet samma höst. Efter valet bestämde Greta och hennes med-strejkare att fortsätta strejka varje fredag tills att Sverige följer Parisavtalet, som våra politiker skrev under 2015. Varje fredag strejkar elever och studenter i över 100 länder i alla kontinenter.

Gretas Gamlingar gör gemensam sak med barnen och ungdomarna och ingår i nätverket Fridays For Future.

Jordens Vänner

www.jordensvanner.se

Jordens vänner är den svenska grenen av miljönätverket Friends of the Earth International. En rörelse som förenar 75 nationella medlemsgrupper och cirka 5000 lokala aktivistgrupper.

Med över 2 miljoner medlemmar runt om i världen genomför man kampanjer på dagens mest angelägna miljö- och sociala frågor. Som exempel på aktivitet kan nämnas att man arbetade aktivt för att förhindra Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil.

Fältbiologerna

www.faltbiologerna.se

Fältbiologerna är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och har funnits sedan 1947. Det är också Naturskyddsföreningens fristående barn- och ungdomsorganisation. Visionen är en värld med naturens bästa i centrum

Naturskyddsföreningen

www.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård som startade för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän och som idag är Sveriges största miljöorganisation med över 200 000 medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet.

Kretsarna är självständiga med egen och varierande verksamhet som t ex kurser och utbildningar. Här finns en länk till den lokala föreningen på Gotland: www.naturskyddsforeningengotland.se

Klimatriksdagen

www.klimatriksdagen.se

På 1890-talet hade förkämparna för allmän rösträtt fått nog av att makteliten inte lyssnade på deras krav. De anordnade egna folkriksdagar med ombud från hela landet för att visa sin beslutsamhet och det massiva stödet för sin sak. Folkriksdagarna bidrog till trycket som slutligen bröt ner överhetens motstånd mot allmän rösträtt.

Inspirerade av dessa folkriksdagar samlades år 2014 världens första Klimatriksdag i Norrköping, startad av miljövänner som hade fått nog av att klimatfrågan ständigt sätts i andra rummet av de styrande. även 2018 genomfördes en klimatriksdag. Klimatriksdagarnas främsta uppgift är att rösta fram bra klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. Var och en kan skriva en motion, ett förslag som man tycker är en nödvändig del av en framtida hållbar svensk klimatpolitik.

Codito

Cogito www.cogito.nu

Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. De vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll.

Cogitoakademin är en utbildningssatsning, som riktar sig till personer som är mellan 20 och 28 år och är intresserade av en grön ideologi och politik. Det är en spetsutbildning för den som vill bli bättre på att skriva politiskt, kommunicera effektivt och lära sig mer om de stora ideologierna.

Greenpeace

www.greenpeace.org

Greenpeace är framför allt en kampanj- och aktivitets-organisation. Enligt Greenpeace vision är optimism en form av mod; “modiga handlingar kan skapa en ljusare morgondag”. Man bjuder in människor bortom deras komfortzoner till att vara modiga tillsammans. Greenpeace använder fredliga, kreativa metoder för att bana väg mot en mer grön och fredlig värld. För att nå lösningar använder man sig av civil olydnad, men Greenpeace- aktioner är fredliga och öppna med sina intentioner.

Klimataktion

www.klimataktion.se

Klimataktion vill att Sverige antar årliga mål för utsläppsminskningar med sikte på fossilfritt 2030. Man vill också att Sverige utvecklar ett transportsystem utan klimatpåverkan och att man ställer om till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Klimataktion informerar om klimatförändringarna genom opinionsbildning och mobiliserar till aktioner och bedriver politiskt påverkansarbete. Lokalorganisationer finns f n endast i Stockholm, Halmstad, Sundsvall och Uppsala, men fler är på gång.

Klimatsamling

www.klimatsamling.se

Klimatsamling är ett initiativ för att samla alla i Göteborgsområdet som är eller vill bli engagerade i klimatfrågan och som vill skapa opinion för en hållbar klimatpolitik. Klimatsamling finns på facebook och Instagram.

Vi håller oss på jorden

www.vihallerosspajorden.se

Vi håller oss på jorden är en politiskt obunden ideell organisation. Deras ändamål är att sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och att verka för ett minskat flygresande. En viktig del i deras arbete utgörs av kampanj för ett gemensamt flygfritt år. Vi håller oss på jorden är en del av nätverket Flight Free World www.flightfree.world  som tillsammans driver kampanjen Flygfritt 2021.

Gretas Gamlingar

www.facebook.com/gretasgamlingar/
www.klimatsamtaliburgsvik.se

På Gretas gamlingars facebooksida finns logga och mer om vilka vi är.
Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet närverk. Du hittar mycket om oss
i texten här ovanför. På vår facbooksida kan du också hitta foton och tidningsartiklar
som berättar om vad vi gjort sedan starten 2019 och fram till nu!

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!

.