KLIMATSAMTAL 3 | Permafrosten smälter

Klicka här om du vill gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning

Här beskriver Naturskyddsföreningen Parisavtalet.

I den här länken finns  också ett avsnitt med frågor och svar om Parisavtalet.

 https://ww w.naturskyddsforeningen.se/faqparisavtalet 

Information om växthuseffekten.

En viss andel växthusgaser, bl a koldioxid (CO2), i atmosfären är en förutsättning för liv på jorden. Andelen mäts i PPM (Parts Per Million). Under de senaste tre miljoner åren har andelen varierat mellan 180 och 280 PPM. En balans har funnits mellan å ena sidan vad jorden och dess invånare utsöndrar i form av växthusgaser och å andra sidan vad hav och växtlighet kan ta upp. 

Men människans förbränning av fossila bränslen som kol och olja orsakar ökande utsläpp av växthusgaser. Då förstärks den naturliga växthuseffekten så att temperaturen på jorden successivt höjs. Idag är andelen 415 PPM och temperaturen har redan ökat med drygt en grad jämfört med förindustriell tid. 

Om temperaturen ska stabiliseras kring 2 grader får andelen växthusgaser inte stiga över 450 PPM. Med nuvarande utsläppstrend beräknas medeltemperaturen istället öka med 3–4 grader till år 2100 och därefter fortsätta att stiga. Det innebär att stora delar av planeten blir obeboelig för dem som idag lever där.

Keelingkurvan och växthuseffekten

https://sustainability.sellpy.se/sellpystories/bli-lika-smart-som-greta-thunberg

Visar de naturliga och säsongsberoende variationerna av halten koldioxid i atmosfären och även att koldioxid i atmosfären ökar år från år. Man brukar säga att vår planet “andas” eftersom växtlighet, bindning och utsläpp av koldioxid varierar under året i ett samspel mellan natur, djur och människor. Klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat. https://keelingcurve.ucsd.edu/

Ytterligare material om växhusgaser

Mätning av atmosfärens innehåll av växthusgaser sker sedan 1958 på Mauna Loa, Hawaii, långt från större utsläppskällor. Resultatet av mätningarna illustreras i den s k Keelingkurvan. Genom borrkärnor i arktiska isar har man kunnat bedöma hur atmosfärens innehåll av växthusgaser har varierat under stora tidsrymder.

Genom att följa länken https://keelingcurve.ucsd.edu/ kan du grafiskt se hur atmosfärens innehåll av växthusgaser ändras, både i närtid, under 1000 år och under 800 000 år – välj tidsperiod i den svarta listen på sidan.

Iinformation om Keelingkurvan

Keelingkurvan visar hur fort växthusgas-innehållet i atmosfären ökar:

Albedoeffekten:

Albedoeffekten handlar om hur solens strålar absorberas av mörka ytor och reflekteras av ljusa ytor. I klimatdiskussionen har detta stor relevans för hur våra poler påverkas och hur snabbt isen smälter. När isarna smälter och mer öppet mörkare vatten bildas, värms mer vatten upp som i sin tur smälter mer is. Ett självspelande klimathotspiano helt enkelt.

https://sustainability.sellpy.se/sellpystories/bli-lika-smart-som-greta-thunberg

Greta Thunberg besökte Dagens Nyheter för att ställa medierna mot väggen.

23 sept. 2020

Gretas budskap var att pressen måste skriva om TIDEN för att skildringen av klimatkrisen ska bli realistisk.

Det räcker inte med att rapportera symtom eller lösningar om inte tiden finns med.

Greta säger att medierna skriver om symptom som gör sig bra på bild.  Som till exempel smältande glaciärer, skogsbränder, stigande havsytor, torka, dödliga värmeböljor, förlusten av den arktiska havsisen, extremväder, tinande permafrost, döende skogar, översvämningar, orkaner, skyfall, förlusten av biologisk mångfald, massutdöende.

Klimatkrisen innehåller alla dessa saker men handlar idag nästan bara om en sak – om tiden.

Om man utelämnar tidsaspekten så är det ju ingen kris.

Krisbeskrivning handlar inte ”om brandmän som släntrar till brandbilen och stannar på en drive through på vägen till en eldsvåda? Kustbevakningen som väntar med att åka ut till en sjunkande passagerarfärja för att det regnar och blåser så mycket just nu? Polisen som väntar med att rycka ut vid ett bankrån för de måste avsluta lite pappersarbete först?”

När man rapporterar om klimatkrisen så tar man hänsyn till tidsaspekten och utgår från våra resterande koldioxidbudgetar, det vill säga hur mycket växthusgaser vi har kvar att släppa ut innan vi riskerar att passera alltför många oåterkalleliga, självförstärkande kedjereaktioner och så kallade tipping points bortom mänsklig kontroll!”

Greta säger att när man läser media inser man att vi fortfarande ”befinner oss i förnekelse. Total krisförnekelse.”

https://www.dn.se/kultur/greta-thunberg-ni-sager-att-ni-rapporterar-om-klimatkrisen-men-det-gor-ni-inte/

Forskning från Stockholm Universitet om permafrosten:

Arktiska sediment visar permafrostens historia – och varnar för framtida upptining
  • Färsk forskning från Stockholms Universitet
  •  Nyheter

Sediment från Arktiska oceanens botten kan hjälpa oss att förstå vad som händer med permafrosten vid ett varmare klimat. Ny forskning från Stockholms universitet visar att permafrosten tinade när klimatet blev varmare i slutet av förra istiden. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, och varnar för vad som kan hända i en nära framtid. Några få grader varmare i Arktis kan leda till en mycket stor upptining av permafrost, erosion av kusterna, och utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan i atmosfären.
Örjan Gustafsson, professor vid Stockholms universitet och forskningsledare.

https://www.su.se/nyheter/arktiska-sediment-visar-permafrostens-historia-och-varnar-f%C3%B6r-framtida-upptining-1.522669

Några filmer och föredrag om permafrosten:

Mats Björkman forskare vid Göteborgs Universitet håller ett trevligt och informativt föredrag om permafrosten för en grupp från Svenska fjällklubben.

https://www.gnm.se/kunskap-och-fakta/filmade-foredrag-2/filmade-foredrag-permafrostens-vara-eller-icke-vara/

BBC förklarar i ett inslag vad som händer när permafrosten i Ryssland smälter. Hur den ryska infrastrukturen påverkas, men också hur stora mängder metangas frigörs.

https://supermiljobloggen.se/nyheter/rysslands-permafrost-smalter/

Nyttig länk

www.naturvardsverekt.se naturvårdsvekret

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!